به وب سایت اوسینت خوش آمدید
اوسینت ایران | مرجع - اوسینتاوسینت ایران | مرجع - اوسینتاوسینت ایران | مرجع - اوسینت
09121699718
info@persianosint.ir
تهران و کرج
اوسینت ایران | مرجع - اوسینتاوسینت ایران | مرجع - اوسینتاوسینت ایران | مرجع - اوسینت

کاربرد اوسینت

اوسینت بیش از همه مورد استفاده چه کسانی است

اوسینت بیش از همه مورد استفاده چه کسانی است

کاربران اوسینت اوسینت برای بخش بزرگی از گروه ها بسیار ارزشمند است . در این مقاله به طور مختصر به این گروه‌ها پرداخته می‌شود و همچنین انگیزه‌های آنها برای کار در حوزه اوسینت بررسی می شود . دولت: بدنه ی دولت خصوصا نهادهای نظامی بزرگترین مشتریان تکنیک های اوسینت محسوب می شوند دولت ها برای […]
ادامه مطلب